Love & Relationships

imina uTHULISILE ngalencwadi ngiyanithulisa

Posted By

On Dec 20, 2012

By Mshezbian

I see you in my dreams

I see you dancing in my granma’s yard

Happy, and life was a complete bliss

But wahamba without a goodbye I now miss everything about you

Your laugh, your heart that shared everything even the last piece of bread,

I look around and everything leads to you


Your friends

The road we used to walk on

I now walk alone

The songs we used to sing

Ubani engizo sinanaye manje?

 Why did I take that for granted?

Who do I now tell my secrets to?

I’m cold; no one is willing to share their jersey with me…

Couldn’t you have prepared me for this?

Couldn’t you have said goodbye

(You left me a gift that a simple thank you isn’t good enough)

A baby… that I’m too scared to love

I’m afraid I might lose him too.

Please tell me, that I’ll see you again I can’t bare the thought that you’ll never come back..

Mtakamamam

Ngiyacela, sizamina ngixolise inhliziyo yam

Sula ubuso bami, obunezinyembezi ubusuku nemini

Ngiyafuna ukujabula

Kodwa mntakatata

Kanti awusa buyingani

Ngimile esitobini  ngilinde wena

Woza nenhliziyo yakho emsulwa

Nothando lwakho olungafani nolunye

Thulisile thulisa mina manje

Kuyasa, kuyahlwa,

Wena awubuyi…

mntasekhaya

Uma ubuya ngingekho

Bheka ukhiye ngaphansi kwetshe

Uthathe  ilahle eziko

Ubhale incwadi encane

Uthi..

Imina uthulisile

ngalencwadi ngiyakuthulisa

Ngisathatha uhambo oluncane

Ngizobuya maduzane

Ngikuphathele inhliziyo yam

Ngimile ngemuva kwakho

Phenduka ungiwange

 ngiyani khumbula kakhulu

Tshena umah..

Asule izinyembezi

Imina uthulisile

ngalencwadi ngiyanithulisa

Read more by Mshezbian

Like the HOLAA Facebook Page and Follow HOLAA on Twitter. Friend HOLAA on Facebook Holaafrica Afri