Imbondipaiwo kanguva: Kumbiro yeraramo.

NaKagure Hama dzangu. Tsamba iyi ndashaya matangiro nekutya zvaingagumise. Magumo ehupenyu hwandakajaira. Magumo emaonero amunondiita. Iyi tsamba inokwanisa kupiringisha mararamiro edu. Mawonero amunondiita ini pachangu, nemeso enyu Iyi itsamba inesimba rokudzima ndangariro dzedu. Panzvimbo pendangariro idzi potsvetwa zvanhasi. Tsamba iyi ichasandura zvose zvandaiva Panzvimbo pazvo potsvetwa izwi rimwe; NGOCHANI Handichava kasikana kaduku kaye kaitamba mahumbwe […]
Read More

RIDDLE: LBGTQI (S)?

By Tatenda  Not Lesbian: I’m attracted to and desire women, but not exclusively. Not Heterosexual: I date men, but not exclusively. Not Bisexual: I don’t subscribe to the gender binary. Not Pansexual: I can’t say that I am something that I do not fully understand or practise. ——————— Me: So what am I? Bigot: A slut! Me: Queer isn’t it?
Read More