Imbondipaiwo kanguva: Kumbiro yeraramo.

NaKagure Hama dzangu. Tsamba iyi ndashaya matangiro nekutya zvaingagumise. Magumo ehupenyu hwandakajaira. Magumo emaonero amunondiita. Iyi tsamba inokwanisa kupiringisha mararamiro edu. Mawonero amunondiita ini pachangu, nemeso enyu Iyi itsamba inesimba rokudzima ndangariro dzedu. Panzvimbo pendangariro idzi potsvetwa zvanhasi. Tsamba iyi ichasandura zvose zvandaiva Panzvimbo pazvo potsvetwa izwi rimwe; NGOCHANI Handichava kasikana kaduku kaye kaitamba mahumbwe […]
Read More


RIDDLE: LBGTQI (S)?

By Tatenda  Not Lesbian: I’m attracted to and desire women, but not exclusively. Not Heterosexual: I date men, but not exclusively. Not Bisexual: I don’t subscribe to the gender binary. Not Pansexual: I can’t say that I am something that I do not fully understand or practise. ——————— Me: So what am I? Bigot: A slut! Me: Queer isn’t it?
Read More


The (Wo)menstrual Cycle

By Mantis I was born female. At 3.46kg I was said to be normal and able to live my life to the fullest. My life was predicted to end after at least 85 glorious years on this earthly plane by the nurse. Simple mathematics was applied to a life said to be normal. My life […]
Read More

Who in the queer is Lungile

By Lara Gemini Poet “I am the Gemini, I speak melodies IN TONGUES! I am the commander of light, the orchestrator of rhymes! I make…..music.” I am in my mid 20s, not old but vintage and crispy. I’ve been a poet from as long as I could speak sense. I am also a writer and performing […]
Read More